Баштинський ДНЗ Петрівського району

 


Інструкція ОП (6 - 9)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач Баштинського ДНЗ

_______________А.М.Конник

 

                                                                            Наказ

від «__»____________20__ р. №_____

 

ІНСТРУКЦІЯ № 6 ОП

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час проведення екскурсій, піших переходів

 

1. Загальні положення.

1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для ви­конання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України.

1.2. Вихователь відповідає за охорону життя і здоров'я вихован­ців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, на­вчання й розвиток.

1.3. Вихователь ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подальшою перевіркою знань.

1.4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із вихо­вателем первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці. Повторний (періодичний) інструктаж з охо­рони праці проводиться один раз на 6 місяців.

1.5. Вихователь повинен знати правила пожежної безпеки й умі­ти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші доку­менти, вихователь повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.7. Вихователь повинен мати навички в наданні першої (долі­карської) допомоги, у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.

1.8. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при­строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні ви­падки, які трапились у ДНЗ, вихователь повинен повідомити завідувача ДНЗ.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2.1. Перед проведенням екскурсій, піших переходів заздалегідь розробити маршрут, визначити, у якому одязі та взутті більш доцільно вирушати на прогулянку, передбачити проведення активного відпочинку.

2.2. Заздалегідь приготувати питну воду в закритому посуді, ап­течку першої (долікарської) допомоги, необхідний інвентар, червоні прапорці.

2.3. Перевірити стан здоров'я дітей.

2.4. Заздалегідь повідомити завідувача про запланований захід, ознайомитись із наказом про дозвіл на проведення екскурсії, пішого переходу за межі ДНЗ, зробити запис у спеціальному журналі.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи.

3.1. Вирушаючи на екскурсію чи здійснюючи піший перехід, вихователь повинен знати кількість дітей, яких він бере із собою. Якщо в ДНЗ залишаються з групи діти, їх передають під відповідальність одного з педагогічних працівників ДНЗ (за вказівкою завідувача ДНЗ).

3.2. При виході за межі ДНЗ треба мати не менше двох пра­цівників. У разі переходу вулиці слід зупинити дітей біля переходу, вихователю або помічнику вихователя стати із червоним прапорцем на проїжджій частині дороги, що буде сигналом для припинення руху транспорту. Після повної зу­пинки транспорту діти переходять вулицю з дорослим. Той, хто зупинив рух, переходить вулицю останнім. Не дозволя­ється об'єднувати групи.

3.3. Не проводити екскурсії, піші переходи поблизу доріг з ін­тенсивним рухом транспорту, а також трамвайних, заліз­ничних колій.

3.4. Екскурсії на річку можуть проводитися лише зі старшими дошкільниками за умови невеликої групи дітей на одного дорослого (8-10 осіб).

3.5. Категорично забороняється кататися на човнах!

3.6. Піший перехід слід дозувати за віком і змінювати від пе­ріоду року, погоди і змісту. Довжина шляху в один кінець для дітей 4-5 років - 1,5 км, а старших дошкільників - 2 км. Після   кожних 15 хв. ходьби слід робити   короткочасні (4-5 хв.) зупинки для відпочинку дітей.

3.7. Під час пересування маршрутом діти йдуть вільно, зграй­кою. Парами переходять тільки через дорогу та в той час, коли група йде по тротуару, де ходять пішоходи.

3.8. Після прибуття до місця проведення екскурсії, пішого пере­ходу нагадати дітям правила поведінки в природі.

3.9. Стежити за тим, щоб діти без дозволу вихователя не зривали і не вживали рослини, ягоди, гриби.

3.10. Під час проведення екскурсій, піших переходів необхідно весь час тримати в полі зору всіх дітей, збираючись у дорогу до ДНЗ, перевірити наявність усіх дітей.

3.11. У спеку, щоб уникнути перегрівання, діти повинні мати легкі головні убори.

3.12. Під час повернення до ДНЗ вихователь повинен йти трохи позаду, щоб бачити усіх дітей. Першими повинні йти най­більш організовані діти.

3.13. Стежити, щоб ніхто з дітей не відстав

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1.Вихователь повинен повідомити завідувача про те, що група повернулася до ДНЗ.

4.2. Повідомити про стан здоров'я дітей.

4.3. Зробити відповідні записи в спеціальному журналі.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації вихователь повинен не­гайно повідомити завідувача ДНЗ.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу "Водоканалу" й сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відпо­відно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по до­помогу до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

- сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернути­ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необ­хідності викликати швидку допомогу.

 

 

 

Завідуюча ДНЗ            _______________                 А.М.Коннік.

 З інструкцією ознайомлений:

 

Дата

П.І.Б.

Посада

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач Баштинського ДНЗ

_______________А.М.Конник

 

                                                                            Наказ

від «__»____________20__ р. №_____

ІНСТРУКЦІЯ № 6 ОП

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час організації сну дітей

 

1. Загальні положення.

1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для ви­конання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України.

1.2. Вихователь відповідає за охорону життя і здоров'я вихован­ців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, на­вчання й розвиток.

1.3. Вихователь ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подаль­шою перевіркою знань.

1.4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із ви­хователем первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці. Повторний (періодичний) інструктаж з охо­рони праці проводиться один раз на 6 місяців.

1.5. Вихователь повинен знати правила пожежної безпеки й умі­ти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші доку­менти, вихователь повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.7. Вихователь повинен мати навички в наданні першої (долі­карської) допомоги, у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.

1.8. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при­строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні ви­падки, які трапились у ДНЗ, вихователь повинен повідомити завідувача ДНЗ.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2.1. Добре провітрити спальну кімнату.

2.2. Ліжка мають стояти так, щоб діти могли вільно рухатись.

2.3. Години, відведені для сну, повинні відповідати режиму.

2.4. Відкрити, за можливістю, фрамугу для того, щоб надходило свіже повітря.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи.

3.1. Допомагати підготуватися до сну слабким дітям.

3.2. Привчати дітей перед сном обов'язково сходити до туалет­ної кімнати.

3.3. Стежити за тим, щоб діти спали на боці. Забороняти спати на животі або дуже підгинати коліна.

3.4. Стежити за тим, щоб руки дитини лежали на ковдрі.

3.5. Якщо дитина заснула на спині, її голову необхідно злегка повернути вбік.

3.6. Під час сну вихователь повинен знаходитись біля дітей.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Після сну здійснювати поступове піднімання.

4.2. Останнім слід будити тих, хто менший за віком або тільки після хвороби.

4.3. Стежити за тим, щоб діти одягались поступово.

4.4. Процес одягання не повинен тривати дуже довго: 20-25 хв. - у молодшій групі, до 15 хв. - у старшій.

4.5. Привчати дітей після сну причісуватись.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації вихователь повинен не­гайно повідомити завідувача ДНЗ.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу «Водоканалу» й сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відпо­відно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по до­помогу до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

- сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернути­ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необ­хідності викликати швидку допомогу.

 

 

Завідуюча ДНЗ  _______________  А.М.Коннік.

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

Дата

П.І.Б.

Посада

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач Баштинського ДНЗ

_______________А.М.Конник

 

                                                                            Наказ

від «__»____________20__ р. №_____

ІНСТРУКЦІЯ № 7 ОП

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час організації ранкового прийому

 

1. Загальні положення.

1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для ви­конання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України.

1.2. Вихователь відповідає за охорону життя і здоров'я вихован­ців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, на­вчання й розвиток.

1.3. Вихователь ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подаль­шою перевіркою знань.       

1.4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із ви­хователем первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці. Повторний (періодичний) інструктаж з охо­рони праці проводиться один раз на 6 місяців.

1.5. Вихователь повинен знати правила пожежної безпеки й умі­ти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші доку­менти, вихователь повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.7. Вихователь повинен мати навички в наданні першої (долі­карської) допомоги, у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.

1.8. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при­строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні випадки, які трапились у ДНЗ, вихователь повинен повідоми­ти завідувача ДНЗ.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2.1. Оглянути ігрову кімнату чи ігровий майданчик із метою усу­нення виявлених небезпечних для дітей чинників.

2.2. Зробити провітрювання групової кімнати.

2.3. Підготувати термометри та інструменти для перевірки рото­вої порожнини дітей.

2.4. Упорядкувати робоче місце, перевірити стан підлоги та освіт­лення.

2.5. Підготувати весь необхідний матеріал для проведення за­нять, режимних процесів.

2.6. Перед початком робочого дня в наявності має бути план освітньо - виховної роботи на день.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи.

3.1. Вихователь приймає дитину від батьків чисто вмиту, охайно одягнену.

3.2. Щодня зранку вихователь оглядає кожну дитину, яка прийшла
до ДНЗ, перевіряє чистоту її тіла, волосся, нігтів, білизни, сте­жить, чи немає шкіряних захворювань - сипу, чи не гнояться очі, чи не спостерігається в дитини нездужання. Обов'язково проводить бесіду з батьками про стан здоров'я дитини.

3.3. Якщо під час прийому дітей у ДНЗ виявлено хвору дитину, необхідно відправити її з батьками додому або в лікарню.

3.4. Один раз на тиждень старша медична сестра проводить огляд усіх дітей у кожній віковій групі.

3.5. Після відсутності з приводу хвороби або з домашньої причи­ни дитина приймається в ДНЗ лише за наявності довідки від лікаря про те, що дитина здорова й може відвідувати ДНЗ.

3.6. При прийомі в ДНЗ дуже важливо, щоб у батьків склалося позитивне  ставлення до ДНЗ, щоб вони були впевнені в тому, що дитині й сьогодні буде добре тут.

3.7. Необхідно спостерігати за настроєм і поведінкою дитини. Від того, як вихователь зранку зрозуміє кожну дитину, зале­жить успіх роботи протягом усього дня.

3.8. У ранкові години діяльність дітей має бути різноманітною.

3.9. Обов'язкове виконання встановленого режиму дня.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Дитину, яка захворіла протягом дня в ДНЗ, треба негайно ізолювати від інших. Про те, що дитина захворіла, треба по­відомити батьків.

4.2. У період, коли виявлено заразне захворювання, треба прове­сти дезінфекцію і здійснити санітарні заходи відповідно до вказівки лікаря.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації вихователь повинен не­гайно повідомити завідувача ДНЗ.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу "Водоканалу" й сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відпо­відно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по до­помогу до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5.   У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернути­ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необ­хідності викликати швидку допомогу.

 

 

 

Завідуюча ДНЗ            _______________                

А.М. Коннік.

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

Дата

П.І.Б.

Посада

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач Баштинського ДНЗ

_______________А.М.Конник

 

                                                                            Наказ

від «__»____________20__ р. №_____

 

ІНСТРУКЦІЯ № 8 ОП

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час проведення занять із фізичного виховання,

ранкової гімнастики, музичних занять, свят

 

1. Загальні положення.

1.1. Вимоги інструкції з охорони праці є обов'язковими для ви­конання працівниками відповідно до Закону України "Про охорону праці" і Кодексу законів про працю України.

1.2. Педагогічний працівник відповідає за охорону життя і здо­ров'я вихованців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, навчання й розвиток.

1.3. Педагогічний працівник ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подальшою перевіркою знань.

1.4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із педа­гогічним працівником первинний інструктаж з охорони пра­ці, знайомить з умовами праці. Повторний (періодичний) ін­структаж з охорони праці проводиться один раз на 6 місяців.

1.5. Педагогічний працівник повинен знати правила пожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами поже­жогасіння.

1.6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші доку­менти, педагогічний працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.7. Педагогічний працівник повинен мати навички в наданні першої (долікарської) допомоги, у разі захворювання дитини

чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.

1.8. При виявленні несправності обладнання, устаткування, при­строїв, інших небезпечних чинників, а також про нещасні ви­падки, які трапились у ДНЗ, педагогічний працівник повинен повідомити завідувача ДНЗ.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2.1. Оглянути ігрову кімнату, залу чи ігровий майданчик із ме­тою усунення виявлених небезпечних для дітей чинників.

2.2. Провести провітрювання, вологе прибирання приміщення, у якому будуть проводити захід. Підлога має бути сухою.

2.3. Перевірити фізкультурне обладнання на предмет стійкості та справності.

2.4. Розташувати обладнання, атрибути так, щоб вони не заважа­ли рухатись дітям.

2.5. Перед заняттям переодягти дітей у спортивну форму згідно із сезоном, взути в необхідне взуття (чешки зі шкіряною підошвою).

2.6. Підготувати конспект заняття, свята, комплексу гімнастики.

2.7. Заздалегідь підготувати питну воду й укомплектувати ап­течку.

2.8. Педагогічному працівнику необхідно мати спортивну фор­му, відповідне взуття для проведення фізкультурних заходів.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи.

3.1. Не використовувати під час роботи несправне обладнання.

3.2. Під час виконання фізичних вправ, пов'язаних зі стрибками, необхідно використовувати амортизаційні засоби.

3.3. Забезпечувати страхування під час виконання вправ на рів­новагу та лазіння на гімнастичній стіні.

3.4. Під час проведення фізкультурних заходів не залишати дітей без нагляду.

3.5. Домагатися того, щоб діти правильно виконували всі види рухів, особливо стрибки, перекиди, біг.

3.6. Домагатися, щоб діти використовували атрибути тільки за призначенням.

3.7. Педагогічному працівнику необхідно знати особливості фі­зичного розвитку кожної дитини і згідно із цим здійснювати фізичне навантаження.

3.8. Педагогічний працівник повинен дотримуватися строків звільнення від занять у зв'язку з хворобою.

3.9. На заняттях із фізвиховання доцільно використовувати за­своєні рухи, вправи, ігри.

3.10. На заняттях із фізвиховання забезпечувати постійне чер­гування видів діяльності, чітку організацію дітей для запо­бігання тривалих пауз (це стосується занять на свіжому повітрі).

3.11. Під час навчання співів стежити за правильною поставою ді­тей, правильним звуковитягуванням, диханням.

3.12. Під час виконання музично-ритмічних рухів, рухливих ігор стежити за культурою дітей та їхньою поведінкою.

3.13. Зала повинна мати два виходи.

3.14. Супровід дітей на заняття до спортивної, музичної зали здій­снює вихователь.

3.15. Заняття не затримувати в часі.

3.16.3 метою запобігання розповсюдженню інфекцій не переда­вати з одного ДНЗ до іншого для тимчасового використання костюми тощо.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Щоденно після проведення музичних та фізкультурних за­нять у залі (залах) здійснювати вологе прибирання.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації педагогічний працівник повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати ава­рійну службу "Водоканалу" й сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відпо­відно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по до­помогу до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону телефоном "101";

- сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використо­вувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернути­ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необ­хідності викликати швидку допомогу.

 

 

Завідуюча ДНЗ            _______________             А.М.Коннік.

 

 

З інструкцією ознайомлений:

 

Дата

П.І.Б.

Посада

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач Баштинського ДНЗ

_______________А.М.Конник

 

                                                                            Наказ

від «__»____________20__ р. №_____

 

 

Інструкція №9 з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час постачання їхі з харчоблоку в групу дошкільного навчального закладу

1. Загальні положення

1.1. Вимоги інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності є обов'язковими для виконання працівниками відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю України.

1.2. Помічник вихователя відповідає за охорону життя і здоров'я вихованців групи, у якій він працює, здійснює виховання культурно-гігієнічних навичок.

1.3. Помічник вихователя ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подальшою перевіркою знань.

1.4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із помічником вихователя первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умовами праці.

1.5. Помічник вихователя повинен знати правила пожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші документи, помічник вихователя повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.7. Помічник вихователя повинен мати навички надання першої (долікарської) допомоги, у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.

1.8. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні чинники, а також про нещасні випадки, які трапились у ДНЗ, помічник вихователя повинен повідомити завідувача ДНЗ.

1.9. Під час виконання цієї роботи можлива небезпека:

- отримання опіків різних частин тіла;

- механічних травм;

- падіння на слизькій підлозі.

1.10. За порушення цієї інструкції помічник вихователя персонально відповідає згідно з чинним законодавством.

1.11. Під час отримання їжі з харчоблоку категорично забороняється брати із собою дітей.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1. Помити руки теплою водою з милом, намилюючи їх тричі до густої піни.

2.2. Одягнути відповідний промаркований одяг, волосся заколоти та підібрати під хустку, взути закрите взуття без каблука.

2.3. Приготувати промаркований посуд із відповідними кришками.

2.4. Підготувати стіл «Для роздачі їжі».

2.5. Прибрати все, що може заважати при транспортуванні їжі з харчоблоку.

2.6. Узяти посуд для їжі, не вставляючи одну посудину в іншу.

2.7. Отримувати готові страви із харчоблоку відповідно до графіка видачі їжі та режиму дня групи.

3. Вимоги безпеки праці під час роботи

3.1. Переносити гарячу їжу з харчоблоку тільки в закритому кришкою посуді.

3.2. Під час перенесення їжі стежити за тим, щоб у коридорах та на сходах не було дітей та дорослих, підлога була сухою.

3.3. У групі встановити посуд на рівну поверхню роздавального столу, пильно стежачи за тим, щоб поруч не було дітей.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Використаний посуд поставити на стіл «Для брудного посуду».

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації помічник вихователя повинен негайно повідомити завідувача ДНЗ та забезпечити вжиття заходів відповідно до плану дій, розробленого та затвердженого адміністрацією.

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу «Водоканалу» і сповістити завідувача ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

- вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;

- негайно повідомити пожежну охорону за телефоном «101»;

- сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

- негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.

5.5. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ звернутися по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необхідності викликати швидку допомогу. Про подію негайно повідомити особисто завідувача дошкільним навчальним закладом або особу, яка його замінює.

 

Завідуюча ДНЗ            _______________                А.М.Коннік.

 З інструкцією ознайомлений:

Дата

П.І.Б.

Посада

Підпис